Chính sách bảo mật

20/05/2021  2273 lượt xem tin 

Mục đích và phạm vi thu thập

Trong một số trường hợp, công ty chúng tôi cần khách hàng cung cấp các thông tin về công ty, họ tên, người liên hệ, số điện thoại, email. Các thông tin này được cung cấp để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ khách hàng. Trong trường hợp phát hiện hành vi và sử dụng trái phép thông tin của khách hàng trên website, khách hàng vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

     -    Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và công ty

     -    Liên lạc và giải guyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt

     -    Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch với website

     -    Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Phương tiện và công cụ để dùng tiếp cận, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền cập nhận, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu công ty chúng tôi thực hiện công việc này

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

     -    Thông tin cá nhân của khách hàng trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

     -    Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

     -    Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bài viết mới nhất